• Vítejte na stránkách školy
   • Rozkvetlé jaro našim žákům i rodičům
   • Předání statutu Partnerské školy ČVS
   • získali jsme statut Partnerské školy Českého volejbalového svazu
   • Naše školní kuchyně připravuje pro žáky každý den čerstvou svačinu s ovocem. Stačí si ji objednat na http://jidelna.zsbojkovice.cz a máte jistotu, že o velké přestávce nebude vaše dítě hladné.
   • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • „Má – li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“  (J. A. Komenský)
    • „Má – li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“  (J. A. Komenský)

    • 17. 4. 2019
    • Prvním krokem ve vzdělávání je zápis do školy, který znamená v životě dítěte velký předěl. Už si nebudou jen chodit hrát do školky, ale začnou se učit a mít povinnosti.

     Tato slavnostní událost proběhla na naší škole 4. dubna 2019. Již před třetí hodinou netrpělivě čekala první polovina dětí v doprovodu svých rodičů a rodinných příslušníků na chodbách naší školy. Někteří s úsměvem, někteří s očekáváním. Jejich obavy se rozplynuly, protože je ve čtyřech třídách čekali usměvaví učitelé a učitelky 1. stupně ZŠ. Hravou a nenásilnou formou si s nimi povídali o pohádkách, děti zpívaly, přednášely, počítaly a kreslily ve skupinách, pracovaly na dotykové interaktivní tabuli. Všechny úkoly byly propojeny s pojmem pes – náš kamarád a ochránce. Budoucí školáčci nakreslili svou maminku, která vše i s dalšími členy rodiny zápis pozorně sledovala. Za splněné úkoly děti obdržely odměnu.

   • Sprejerství jako umění
    • Sprejerství jako umění

    • 12. 4. 2019
    • Výtvarně nadaní žáci si měli možnost vyzkoušet populární Graffity na plátnech areálu SOU Uherský Brod.

     Na konci března se vybraný čtyřčlenný tým našich deváťáků (Denisa Šopíková, Viktorie Urbánková, Augustýn Farý a Michal Savara) rozhodl postavit výzvě a přijmout pozvání na soutěž ve sprejování – Graffity Art - v rámci doprovodného programu 11. ročníku mezinárodní soutěže oborů SOU Uherský Brod.

   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
    • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

    • 27. 3. 2019
    • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019 v době od 15.00 do 17.00 v budově základní školy.

     Povinná školní docházka v nadcházejícím školním roce začíná pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2014. Děti, které měly odloženou školní docházku v roce 2018/2019, se dostaví k zápisu rovněž.

     Zákonný zástupce dítěte podává žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (je možno poslat na adresu školy, případně přinést s sebou k zápisu), u zápisu dále předloží vyplněný dotazník, rodný list dítěte a doklad o bydlišti (OP).

     (Žádost a dotazník jsou k dispozici v kanceláři školy a na webových stránkách školy.)

     V případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno nejpozději do 30. 4. 2019 k písemné žádosti přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře

   • Návštěva Seveřanů
    • Návštěva Seveřanů

    • 19. 3. 2019
    • Žáci základní školy se osmý únorový den mohli přenést do doby, kdy Evropu dobývali mocní a silní Vikingové.

     Bylo jim umožněno seznámit se s opravdovou výzbrojí těchto obávaných válečníků, poznat jejich zvyklosti, hierarchii, usednout do jejich lodí opředených mnoha legendami a dozvědět se pravdu o jejich středověkém životě. Pro jejich mladší spolužáky byla připravena Rytířská pohádka, která dokázala, že historie je vlastně jen jeden velký napínavý příběh, z něhož bychom se všichni měli poučit a pokusit se o to, aby vždy zvítězilo dobro nad zlem.

   • Lyžařský kurz čtvrťáků
    • Lyžařský kurz čtvrťáků

    • 15. 3. 2019
    • Kyčerka je super príma, všude kolem krásná zima, stromy v bílém županu, já tu asi zůstanu ... se neslo Velkými Karlovicemi během lyžáku čtvrťáků na Kyčerce.

     Moderní skiareál v srdci Velkých Karlovic přivítal naši výpravu mrazivým počasím a dobrými sněhovými podmínkami. 38 dětí tedy mohlo naplno prožít standartní prvostupňový lyžák, který není jen o lyžování, ale také o správné partě, dobré zábavě při hrách, o tanečních a hudebních večerech, přednáškách, soutěžích a třeba karnevalu.

   • Šplhounek prvních a druhých tříd
    • Šplhounek prvních a druhých tříd

    • 13. 3. 2019
    • Ve čtvrtek 7. 3. 2019 se uskutečnil šplhounek prvních a druhých tříd.

     Celá tělocvična hlasitě povzbuzovala všechny zúčastněné žáky a žákyně. Naši soutěžící předvedli slušné výkony, a tak všichni s napětím očekávali, kdo se nejlépe umístil. Prváčci tentokrát šplhali jen do poloviny tyče, ale již teď bylo vidět, kdo se za rok může zase soutěže zúčastnit.

   • Recitační soutěž na 1. stupni
    • Recitační soutěž na 1. stupni

    • 11. 3. 2019
    • Školní kolo recitační soutěže proběhlo jako tradičně ve dvou částech. V první soupeřili žáci 1. a 2. ročníku a v druhé pak starší školáci ze 3.- 5. tříd.

     Dne 6. 2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže v kategorii 3. a 5. tříd. Zúčastnilo se jí 40 recitátorů, kteří předvedli své recitační schopnosti a cit pro poezii. Vybrat vítěze nebylo nijak jednoduché, neboť výkony soutěžících byly téměř vyrovnané. Porota se proto rozhodla o přidělení některých míst dvěma soutěžícím.

   • Bruslení se nebojíme!
    • Bruslení se nebojíme!

    • 31. 1. 2019
    • Bruslení je výbornou zábavou i skvělým druhem pohybu na čerstvém mrazivém vzduchu.

     Své by o tom mohli vyprávět žáci ZŠ TGM Bojkovice, kteří v hodinách tělesné výchovy nazují brusle a v zimní výbavě se prohánějí po místním kluzišti. Někteří nesměle a opatrně, jiní s bezvadně koordinovanými pohyby, třeba i s hokejkou.

   • Hlášení ze Sachovy studánky aneb Sedmáci na horách
    • Hlášení ze Sachovy studánky aneb Sedmáci na horách

    • 30. 1. 2019
    • Haló, haló, tady – opět po roce – aktuální zpravodajství ze Sachovy studánky!

     Je 2. lednový týden a již tradičně sem zavítala ZŠ TGM Bojkovice se svými 40 sedmáky a týmem lyžařských instruktorů. Všichni v plné lyžařské výbavě, natěšení, působící jako skvělá parta!

     Je zima, jak má být, sněhové podmínky excelentní. Jednou mrzne, až praští a sluneční paprsky se odrážejí do lyžařských brýlí, jindy vše zahalí mlha a okolní krajinu i pohybující se postavy zasypávají velké sněhové vločky. Avšak úsměvy a dobrá nálada přetrvávají.

   • Florbalová klání na 1. stupni
    • Florbalová klání na 1. stupni

    • 18. 1. 2019
    • Halová sezona je obdobím, kdy se žije, mimo jiné, i florbalem.

     Také na naší škole proběhlo jeho školní kolo, kde se utkalo asi 40 žáků čtvrtých a pátých tříd. Hrálo se v kategoriích dívky a chlapci. Titul Florbalový borec, jak také bylo pojmenováno školní kolo, obdrželi v obou kategoriích žáci z 5. A.

  • Zvonění

   Středa 24. 4. 2019
  • Fotoalbum

   • Dopravní výchova
   • Návštěva školek
   • Hasík
   • Alpy 2019
   • Velikonoční hrátky na DDM
   • Halová atletická olympiáda
   • Výtvarná soutěž
   • O nejlepšího šplhounka
   • Vikingové
   • Recitační soutěž
   • Rytířská pohádka
   • Legohrátky
   • Beseda v knihovně
   • Bruslení
   • Sněhové hrátky
   • Lyžařský kurz sedmáků
   • Vánoční zpívání na 1. stupni
   • Vánoční akademie
   • školní Facebook