• Volba povolání, příjímací zkoušky 2019

     • individuální konzultace pro rodiče a žáky s výchovným a kariérovým poradcem:Mgr. Jiří Šmíd, jiri.smid@zsbojkovice.cz, 777 900 269
     • „Miniburza středních škol“ v jídelně naší školy dne 23. 10. 2018
     • ověřování studijních předpokladů deváťáků – Národní testování žáků 9. ročníku 5. 11. – 23. 11. 2018
     • exkurze v rámci výuky do vybraných středních škol našeho regionu
     • vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2018
     • přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou 3. 1. – 31. 1. 2019
     • přijímací řízení do oborů Gymnázium se sportovní přípravou 3. 1. – 14. 2. 2019
     • informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků k vyplňování přihlášek 7. 2. 2019
     • vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na střední škole do 1. 3. 2019
     • jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka pro přijetí ke studiu maturitních oborů na střední škole: 1. termín 12. 4. 2019, 2. termín 15. 4. 2019 náhradní termín 13. 5., resp. 14. 5. 2019
     • vyhlášení výsledků jednotné přijímací zkoušky nejpozději do 30. 4. 2019
     • rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí ke studiu nejdříve 22. 4. 2019 pro učební obory
     • zaslání zápisového lístku ke studiu na SŠ do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí
     • podání odvolání proti nepřijetí ke studiu do 3 dnů od doručení rozhodnutí
     • informace o přijímacím řízení Přijímací řízení 2018/19
     • informační zdroje zkola.cz/burzaskol, cermat.cz, infoabsolvent.cz