• Výchovný poradce

   • Mgr. Jiří Šmíd

    • spolupráce s Okresní ped. psychologickou poradnou (zajištění vyšetření dětí s poruchami učení a chování, ...)
    • spolupráce s SVP HELP Uh. Hradiště ( protidrogová prevence, ...)
    • volba povolání (spolupráce se SŠ a SOU při výběru povolání žáků, ...)
    • zajištění péče o integrované žáky (nadstandardní péče)

     

    spolupráce s rodiči

    • kdykoliv dle dohody

     

    kontakt

    • mobil: 777 900 269
    • škola: 572 641 221

    Na schůzce se doporučujeme dohodnout předem telefonicky.

   • Školní metodik prevence

   • Mgr. Dagmar Svobodová

    • prevence negativních jevů a chování dětí
    • pomáhá škole plnit minimální preventivní program
    • spolupracuje s rodiči a ostatními pedagogy
    • zajišťuje peer program a výcvik peer aktivistů
    • koordinuje a kontroluje plnění primární prevence
    • pomáhá zajišťovat specializované programy Pedagogicko psychologické poradny, Centra prevence Uherský Brod a jiných organizací

     

   • Školní speciální pedagog

   • Mgr. Leona Turčinková