• Vítejte na stránkách naší školy
   • Oslavili jsme 30 let SVOBODY
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Předání statutu Partnerské školy ČVS
   • získali jsme statut Partnerské školy Českého volejbalového svazu
   • Naše školní kuchyně připravuje pro žáky každý den čerstvou svačinu s ovocem. Stačí si ji objednat na http://jidelna.zsbojkovice.cz a máte jistotu, že o velké přestávce nebude vaše dítě hladné.
   • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Vánoční svátky nejen o století zpátky aneb Adventní setkání pohledem vánočního stromu
    • Vánoční svátky nejen o století zpátky aneb Adventní setkání pohledem vánočního stromu

    • 4. 12. 2019
    • Je pátek 29. listopadu 2019 a od rána pozoruji pod sebou nevšední ruch. Tillichovo náměstí se chystá na nějakou velkou událost. Vánočně vyzdobené prodejní stánečky, velké zázemí pro občerstvení, obrovský adventní věnec se čtyřmi svíčkami a nově – přímo vedle mě – betlém se slaměnými figurkami v životní velikosti! A to nové pódium! Jak mu to sluší ve vánočním dekoru a s nápisem Základní škola T. G. Masaryka – Adventní setkání!

   • OSMÁCI V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO
    • OSMÁCI V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO

    • 3. 12. 2019
    • Na výlet do časů dávno minulých a do lavic prastarých jsme se vydali s letošními osmáky ve čtvrtek 14. 11. 2019.

     Návštěva Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě ukázala žákům, jak „učitel národů“ už ve své době pokrokově a názorně vedl své žáky cestou poznání a vlastních prožitků. Program se skládal z dvou hodinových celků. Jeden, nazvaný Orbis pictus, byl praktickou ukázkou výuky Komenského a druhý zahrnoval prohlídku muzea s výkladem a videoprojekcí.

   • Halová kopaná v plném proudu
    • Halová kopaná v plném proudu

    • 29. 11. 2019
    • Okrskové kolo v halové kopané v Bojkovicích 6. 11. 2019

     Náš tým odehrál turnaj výborně a postoupil do okresního finále. Jelikož v den turnaje byla stávka škol, některé týmy se z turnaje na poslední chvíli odhlásily. Do OK postoupila vítězná ZŠ TGM Bojkovice a ZŠ Na Výsluní UB.

     Tým hráčů: Klimeš M., Sommer J., Svoboda E., Malár T., Žak M., Kusín P., Sekér A., Kalík F., Kovář V., Surý Š.

   • EXKURZE NA OBCHODNÍ AKADEMII V UHERSKÉM BRODĚ
    • EXKURZE NA OBCHODNÍ AKADEMII V UHERSKÉM BRODĚ

    • 29. 11. 2019
    • Exkurze do středních škol pokračovaly ve druhém listopadovém týdnu návštěvou OA v Uh. Brodě.

     V pátek 15. listopadu vybraní žáci devátého ročníku navštívili Obchodní akademii v Uherském Brodě. Absolvovali prohlídku celé školy a v odborných učebnách jim paní učitelka povyprávěla o oblastech, na které se tato střední škola zaměřuje. Sami byli zapojeni do různých aktivit a ve skupinových pracích pracovali na tématech, na která by v dnešní době měl být kladen důraz – téma drog a závislostí. Návštěva pro ně jistě byla přínosná, a zda už se pro tuto školu rozhodnou a příští rok se stanou jejími studenty, už je jen na nich.

   • Neděle, 17. listopad 2019, 17. 11 hodin, Tillichovo náměstí
    • Neděle, 17. listopad 2019, 17. 11 hodin, Tillichovo náměstí

    • 22. 11. 2019
    • Od páté hodiny odpolední se na náměstí scházejí lidé, aby si připomenuli třicet let od sametové revoluce.

     Dospělí i děti si krátí chvíli čekání prohlížením vystavených prací žáků základní školy s tématem před a polistopadových událostí. Vzhledem k náladě, která se poslední dny, týdny, či dokonce roky objevuje mezi lidmi, organizátoři nečekají velkou účast. Zástupci města Bojkovice i základní školy vlastně neví, co mají čekat. Prázdné náměstí? Protestní akce bojkovských zastánců starých pořádků? Či jen prostě bojkot této akce? „Přirozenou nevýhodou demokracie je to, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“ Slova muže, jehož jméno je logicky se sametovou revolucí nejvíce spojováno, slova předního představitele Občanského fóra a našeho prvního porevolučního prezidenta Václava Havla. Nervozita je proto znát.

   • EXKURZE DO GJP A SOŠ SLAVIČÍN
    • EXKURZE DO GJP A SOŠ SLAVIČÍN

    • 22. 11. 2019
    • Ve druhém listopadovém týdnu pokračovaly exkurze žáků 9. tříd do středních škol v našem okolí. Tentokrát jejich cesta směřovala do Slavičína.

     V úterý 12. 11. čekal na naše deváťáky před školou autobus, který s nimi v 8:00 hod. vyrazil na cestu do Slavičína. Cílem byla prohlídka Gymnázia JP a SOŠ v tomto městě. Ještě předtím však měli žáci možnost podívat se do provozu slavičínské firmy NTS Prometal Machining, s. r. o., která dodává výrobcům strojů strojírenské díly a moduly vyrobené podle výkresové dokumentace zákazníků. Žáky uvítal obchodní ředitel a jednatel firmy Ing. Kašpárek, který je seznámil s historií společnosti a jejím zaměřením. Deváťáci se podívali do různých objektů firmy, poznali různé procesy a technologie výroby.

   • Exkurze deváťáků v SPŠ Uherský Brod
    • Exkurze deváťáků v SPŠ Uherský Brod

    • 13. 11. 2019
    • Tak, jako každý rok, jezdí žáci 9. ročníku na střední školy v našem okolí. První z nich byla SPŠ Uherský Brod, kterou ve čtvrtek 7. listopadu navštívili v počtu 38 naši deváťáci. A jak tato akce probíhala? To se dočtete v následujících řádcích.

     V 8:00 hodin vyjel autobus plný zvědavých žáků do Uherského Brodu. Hned po příjezdu je přivítal ředitel školy PaedDr. Rostislav Šmíd. Po asi 20minutové společné besedě byli rozděleni do dvou skupin, kdy každá z nich viděla prezentaci o škole a procházela jejími budovami. Deváťáci si prohlédli velmi dobře vybavené dílny pro učební obory strojní mechanik, elektrikář, autoelektrikář atd., ale i další moderně zařízené učebny pro výuku robotiky, CNC programování a jiných technologií. Nakonec navštívili místní středisko HI-TECH, které disponuje moderními učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou. (technologie 3D tisku, 3D scanování, 3D projekce…

   • ADAPTAČNÍ A STMELOVACÍ KURZY – aneb JDEME SPOLEČNĚ
    • ADAPTAČNÍ A STMELOVACÍ KURZY – aneb JDEME SPOLEČNĚ

    • 8. 11. 2019
    • Již minulý rok jsme nastartovali unikátní projekt pro zlepšení vztahů mezi dětmi v kolektivu na naší škole, a to skrze celý druhý stupeň. V první polovině září proběhly adaptační kurzy pro letošní 4 třídy šesťáků a stmelovací kurzy pro 7. a 8. ročníky druhého stupně s jejich třídními učiteli. 9. třídy, pro které je kurz zaměřen již více na osobnostní rozvoj, hledání vlastních silných stránek a osobního potenciálu pro své další směrování, proběhl na začátku října.

   • Ročníkové běhy na 600 a 800 m
    • Ročníkové běhy na 600 a 800 m

    • 6. 11. 2019
    • V měsíci říjnu jsme atletické snažení na 1. stupni nasměrovali na vytrvalý běh. Jeho postupný trénink vyvrcholil závody na 600 a 800 m.

     Život je plný překážek a těžkých chvil a člověk se musí snažit je překonávat, aby mohl, silnější, jít dál. Proto děti na 1. stupni chápou význam tělesného cvičení a sportování, které nám přináší radost, ale mnohdy i dřinu a bolest. A právě překonáním takových okamžiků ve sportu simulujeme řešení obtížných situací v pozdějším věku.

   • Po stopách minerálních pramenů
    • Po stopách minerálních pramenů

    • 18. 10. 2019
    • V pátečním říjnovém ránu se vydali žáci pátých tříd společně se svým doprovodem autobusem směr Nezdenice na tradiční přírodovědnou exkurzi.

     Svižným krokem, který nás po ránu zahřál, jsme se vydali z nádraží do opuštěného lomu nad nezdenickým koupalištěm. Zde se žáci dozvěděli o složení hornin, způsobech a historii těžby.

  • Zvonění

   Pátek 6. 12. 2019
  • Fotoalbum

   • Páťáci v muzeu
   • Beseda páťáků s policistkou
   • Exkurze do slavičínských středních škol
   • Druháci v muzeu
   • Beseda druháků s policistkou
   • Okrsková kola ve florbalu
   • Ročníkové běhy na 600 a 800 m
   • Koncert komorního tria na ZUŠ
   • Předvádění řemesel
   • Keramická dílna na DDM
   • Po stopách minerálních pramenů
   • Hurá na žaludy
   • Vernisáž výstavy v muzeu 100 let školy
   • Sprinterský víceboj - okresní finále
   • Zátopkův běh
   • Sprinterský víceboj - školní kolo
   • Výročí 100 let založení Měšťanské školy
   • Sportovní den na Viktorce
   • školní Facebook