• Vítejte na stránkách naší školy
   • Oslavili jsme 30 let SVOBODY
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Předání statutu Partnerské školy ČVS
   • získali jsme statut Partnerské školy Českého volejbalového svazu
   • Naše školní kuchyně připravuje pro žáky každý den čerstvou svačinu s ovocem. Stačí si ji objednat na http://jidelna.zsbojkovice.cz a máte jistotu, že o velké přestávce nebude vaše dítě hladné.
   • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Žáci na Střelecké lize
    • Žáci na Střelecké lize

    • 21. 2. 2020
    • Ve středu 5. 2. vyrazili vybraní žáci devátých tříd na Střeleckou ligu v Uherském Brodě. A vedlo se jim víc než dobře!

     V zahajovací řeči byli žáci poučeni o bezpečnosti. A potom se už začalo střílet. Soutěž byla rozdělena na dvě části, a to střílení vestoje a vleže bez podpěry. Celkem se zúčastnilo 7 družstev. Po skončení všichni napjatě čekali, jak to dopadne. A naši žáci se dočkali vynikajících výsledků.

   • Zimní spánek na 1. stupni nehrozí!
    • Zimní spánek na 1. stupni nehrozí!

    • 5. 2. 2020
    • Sportovní dění na prvním stupni je pestré po celý rok. Ve sportovních kroužcích pravidelně sportuje na 80 dětí. Jedná se o tři skupiny projektu Sportuj ve škole (1. – 3. třídy) a dvě skupiny Sportovních her (4. – 5. třídy).

     Kromě toho se děti v uplynulém období mohly vydovádět v řadě sportovních soutěží. Po Sprinterském víceboji (okresní přeborníci) a Ročníkových bězích na 600 a 800 m jsme se zúčastnili okresních finále ve florbalu Čeps Cup, turnaje v přehazované a zatím poslední akcí byla soutěž O nejlepšího šplhounka, ve které si ve školním finále zasoutěžilo 40 dětí. A i když zrovna nepadaly rekordy, hlavní je, že děti překonaly strach a bolest a silnější a odolnější mohou jít dál. prostě dobrý trénink pro život.

   • Vánoční atletický víceboj v Uh. Hradišti
    • Vánoční atletický víceboj v Uh. Hradišti

    • 6. 1. 2020
    • Vybraní žáci 2. stupně se v odpoledních hodinách zúčastnili atletického víceboje ve sportovní hale v Uh. Hradišti.

     Celkem se víceboje zúčastnilo 13 žáků z naší školy. Nejlepším jednotlivcem ve starší kategorii z naší školy byl William Hřib. V mladší kategorii se nejvíce dařilo Michalu Šimoníkovi.

   • Vánoční volejbalový turnaj
    • Vánoční volejbalový turnaj

    • 6. 1. 2020
    • Předmětová komise tělesné výchovy uspořádala „Vánoční volejbalový turnaj“ smíšených týmů pro žáky školy, kteří navštěvují kroužky volejbalu, nebo alespoň volejbal hrát trošku umí.

     Celkem se turnaje zúčastnilo 53 hráčů z 2. stupně. Starší kategorie hrála smíšený turnaj (4 družstva). V mladší kategorii hrála 3 družstva. Zápasy byly vyrovnané a měly dobrou úroveň. Všichni účastníci turnaje obdrželi diplom za konečné umístění v turnaji.

   • Nadešel ten správný čas, už je tu Mikuláš se svojí družinou zas!
    • Nadešel ten správný čas, už je tu Mikuláš se svojí družinou zas!

    • 17. 12. 2019
    • Ve čtvrtek 5.12. se ve třídách a po chodbách rozřinčely řetězy a Mikuláš, čert a anděl pozdravil všechny děti.

     Ty hodné Mikuláš jen chválil, těm zlobivým čert pohrozil. V prvních třídách i slzička ukápla, ale když Mikuláš všem dětem nadělil Slabikáře a drobné sladkosti, byly spokojené.

     Společně si všechny děti i s třídními učiteli zazpívaly u vánočního stromečku koledy.

   • BESEDA S POLICISTKOU
    • BESEDA S POLICISTKOU

    • 16. 12. 2019
    • Dne 13. 11. 2019 proběhla beseda s tiskovou mluvčí Policie České republiky Uherské Hradiště por. Bc. Milenou Šabatovou. Celých 45 minut jsme hovořili o trestní odpovědnosti mladistvých a o problematice návykových látek, jako jsou drogy, alkohol a tabákové výrobky.

     Nejprve nás mluvčí seznámila s přestupky a trestnými činy mladistvých. Zde jsme se dozvěděli o rozdílu mezi tresty dětí a dospělých. Dále následovala přednáška s názvem „Děti a dospělí“, která zahrnovala týrání, zneužívání, pronásledování a podávání alkoholu dětem.

   • VÝŠKAŘSKÉ MÍTINKY VRCHOLÍ
    • VÝŠKAŘSKÉ MÍTINKY VRCHOLÍ

    • 13. 12. 2019
    • Skok vysoký – školní soutěž ve sportovní hale 27. 11. 2019

     PK TV uspořádala pro nejlepší „skokany“ školy ve sportovní hale „Soutěž ve skoku vysokém“. Celkem se soutěže zúčastnilo ve čtyřech kategoriích 54 závodníků. Celkovým vítězem se stal William Hřib výkonem 174 cm.

     Výsledky:

     ml. dívky 1. místo Iveta Radová 137cm

   • Vánoční svátky nejen o století zpátky aneb Adventní setkání pohledem vánočního stromu
    • Vánoční svátky nejen o století zpátky aneb Adventní setkání pohledem vánočního stromu

    • 4. 12. 2019
    • Je pátek 29. listopadu 2019 a od rána pozoruji pod sebou nevšední ruch. Tillichovo náměstí se chystá na nějakou velkou událost. Vánočně vyzdobené prodejní stánečky, velké zázemí pro občerstvení, obrovský adventní věnec se čtyřmi svíčkami a nově – přímo vedle mě – betlém se slaměnými figurkami v životní velikosti! A to nové pódium! Jak mu to sluší ve vánočním dekoru a s nápisem Základní škola T. G. Masaryka – Adventní setkání!

   • OSMÁCI V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO
    • OSMÁCI V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO

    • 3. 12. 2019
    • Na výlet do časů dávno minulých a do lavic prastarých jsme se vydali s letošními osmáky ve čtvrtek 14. 11. 2019.

     Návštěva Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě ukázala žákům, jak „učitel národů“ už ve své době pokrokově a názorně vedl své žáky cestou poznání a vlastních prožitků. Program se skládal z dvou hodinových celků. Jeden, nazvaný Orbis pictus, byl praktickou ukázkou výuky Komenského a druhý zahrnoval prohlídku muzea s výkladem a videoprojekcí.

   • Halová kopaná v plném proudu
    • Halová kopaná v plném proudu

    • 29. 11. 2019
    • Okrskové kolo v halové kopané v Bojkovicích 6. 11. 2019

     Náš tým odehrál turnaj výborně a postoupil do okresního finále. Jelikož v den turnaje byla stávka škol, některé týmy se z turnaje na poslední chvíli odhlásily. Do OK postoupila vítězná ZŠ TGM Bojkovice a ZŠ Na Výsluní UB.

     Tým hráčů: Klimeš M., Sommer J., Svoboda E., Malár T., Žak M., Kusín P., Sekér A., Kalík F., Kovář V., Surý Š.

  • Zvonění

   Středa 26. 2. 2020
  • Fotoalbum

   • Ziggy Horváth ve sportovní hale
   • Mikuláš na 1. stupni
   • Exkurze na COPT v Uh. Brodě
   • Klub vyšívání V.B
   • ČEPS Cup - florbalový turnaj
   • O florbalové borce
   • Adventní setkání
   • Školní kolo ve skoku vysokém
   • 30 let svobody
   • Exkurze na Obchodní akademii v Uherském Brodě
   • Páťáci v muzeu
   • Beseda páťáků s policistkou
   • Exkurze do slavičínských středních škol
   • Druháci v muzeu
   • Beseda druháků s policistkou
   • Okrsková kola ve florbalu
   • Ročníkové běhy na 600 a 800 m
   • Koncert komorního tria na ZUŠ
   • školní Facebook