• Lípa před naší základní školou, symbol české státnosti, se v těchto nelehkých dnech proměnila v ROUŠKOVNÍK. Pokud ještě nemáte roušky pro vaše nejbližší, můžete si je vzít z našeho rouškovníku. Roušky jsou baleny vždy po dvou v sáčku a šijí je pro vás naše paní kuchařky, uklízečky a asistentky. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SE MUSÍ VYVAŘIT A PŘEŽEHLIT! A víte, že lípu vysadil Martin Kryštof na přání emeritního ředitele Zdeňka Ogrodníka a chytla se až na t
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne k 24. dubnu 2020, a to pouze FORMÁLNĚ bez účasti dětí a rodičů.

    Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí k povinné školní docházce k základnímu vzdělávání na webových stránkách školy zsbojkovice.cz v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku. Do pěti dnů od zápisu je rodič povinen vytištěnou přihlášku v kanceláři školy osobně podepsat.
   • Vážení rodiče, milí žáci, vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu. V praxi to znamená, že základní škola je od zítřka pro žáky uzavřena do odvolání. Opatření platí i pro školní družinu a školní jídelnu, která nevaří. Přihlášené obědy budeme rušit v systému hromadně a postupně, dokud bude nařízení trvat tak, aby vám nepropadly finance. O dalším postupu vás budeme průběžně informovat – sledujte prosím EduPage.
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Lípa před školou se proměnila v "Rouškovník"
    • Lípa před školou se proměnila v "Rouškovník"

    • 29. 3. 2020
    • Lípa před naší základní školou, symbol české státnosti, se v těchto nelehkých dnech proměnila v ROUŠKOVNÍK. Pokud ještě nemáte roušky pro vaše nejbližší, můžete si je vzít z našeho rouškovníku. Roušky jsou baleny vždy po dvou v sáčku a šijí je pro vás naše paní kuchařky, uklízečky a asistentky. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SE MUSÍ VYVAŘIT A PŘEŽEHLIT! A víte, že lípu vysadil Martin Kryštof na přání emeritního ředitele Zdeňka Ogrodníka a chytla se až na třetí pokus? Prosíme o sdílení, děkujeme!

   • Pravidla pro ŽÁKY u výuky na dálku v době uzavření školy
    • Pravidla pro ŽÁKY u výuky na dálku v době uzavření školy

    • 22. 3. 2020
     • Úkoly zadané v EduPage jsou pro všechny žáky POVINNÉ.

     Ministerstvo školství takovou výuku uznává jako splněnou a všichni tví učitelé ji berou vážně.

     • K jejich splnění potřebuješ buď POČÍTAČ, TABLET nebo MOBIL s přístupem na internet, učebnice a pracovní sešity.

     Všechny úkoly jsou zadávány tak, aby se daly splnit i přes mobil, někdy budeš ale potřebovat sešit nebo učebnici. Mít počítač je samozřejmě lepší.

   • Potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR
    • Potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR

    • 21. 3. 2020
    • vydává škola dvojím způsobem:

     1. Elektronicky – vyplňte formulář v naší E-podatelně, kde uvedete vaše jméno a příjmení, váš email a do sdělení napište jméno a příjmení dítěte s třídou, kterou navštěvuje. Potvrzený formulář vám zašleme mailem.
     2. Papírově – v dopoledních hodinách zavolejte na 773 460 22
   • AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
    • AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

    • 2. 3. 2020
    • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne k 24. dubnu 2020, a to pouze FORMÁLNĚ bez účasti dětí a rodičů.

     Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí k povinné školní docházce k základnímu vzdělávání na webových stránkách školy zsbojkovice.cz v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku. Do pěti dnů od zápisu je rodič povinen připravenou vytištěnou přihlášku v kanceláři školy osobně podepsat.

    • Koronavirus - informace pro rodiče

    • 29. 2. 2020
    • AKTUÁLNĚ: škola je z nařízení vlády uzavřena pro všechny žáky včetně družiny, jídelny a sportovní haly

     Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu

     Vážení rodiče, aktuální informace, prosím, sledujte na http://www.khszlin.cz a https://www.mzcr.cz

    • Opatření, která činíme, proti šíření koronaviru ve škole

    • 9. 3. 2020
    • na doporučení Krajské hygienické stanice ZK a dalších orgánů státní správy

     Žáci a zaměstnanci, kteří v době jarních prázdnin pobývali v Itálii zůstávají doma v 14denní karanténě (aktuálně 2 žáci a jeden zaměstnanec).

     Žákům v karanténě bude poskytnuta domácí výuka s využitím EduPage – zápisy, úkoly, procvičování látky, ověřování znalostí.

   • Žáci na Střelecké lize
    • Žáci na Střelecké lize

    • 21. 2. 2020
    • Ve středu 5. 2. vyrazili vybraní žáci devátých tříd na Střeleckou ligu v Uherském Brodě. A vedlo se jim víc než dobře!

     V zahajovací řeči byli žáci poučeni o bezpečnosti. A potom se už začalo střílet. Soutěž byla rozdělena na dvě části, a to střílení vestoje a vleže bez podpěry. Celkem se zúčastnilo 7 družstev. Po skončení všichni napjatě čekali, jak to dopadne. A naši žáci se dočkali vynikajících výsledků.

   • Zimní spánek na 1. stupni nehrozí!
    • Zimní spánek na 1. stupni nehrozí!

    • 5. 2. 2020
    • Sportovní dění na prvním stupni je pestré po celý rok. Ve sportovních kroužcích pravidelně sportuje na 80 dětí. Jedná se o tři skupiny projektu Sportuj ve škole (1. – 3. třídy) a dvě skupiny Sportovních her (4. – 5. třídy).

     Kromě toho se děti v uplynulém období mohly vydovádět v řadě sportovních soutěží. Po Sprinterském víceboji (okresní přeborníci) a Ročníkových bězích na 600 a 800 m jsme se zúčastnili okresních finále ve florbalu Čeps Cup, turnaje v přehazované a zatím poslední akcí byla soutěž O nejlepšího šplhounka, ve které si ve školním finále zasoutěžilo 40 dětí. A i když zrovna nepadaly rekordy, hlavní je, že děti překonaly strach a bolest a silnější a odolnější mohou jít dál. prostě dobrý trénink pro život.

   • Vánoční atletický víceboj v Uh. Hradišti
    • Vánoční atletický víceboj v Uh. Hradišti

    • 6. 1. 2020
    • Vybraní žáci 2. stupně se v odpoledních hodinách zúčastnili atletického víceboje ve sportovní hale v Uh. Hradišti.

     Celkem se víceboje zúčastnilo 13 žáků z naší školy. Nejlepším jednotlivcem ve starší kategorii z naší školy byl William Hřib. V mladší kategorii se nejvíce dařilo Michalu Šimoníkovi.

   • Vánoční volejbalový turnaj
    • Vánoční volejbalový turnaj

    • 6. 1. 2020
    • Předmětová komise tělesné výchovy uspořádala „Vánoční volejbalový turnaj“ smíšených týmů pro žáky školy, kteří navštěvují kroužky volejbalu, nebo alespoň volejbal hrát trošku umí.

     Celkem se turnaje zúčastnilo 53 hráčů z 2. stupně. Starší kategorie hrála smíšený turnaj (4 družstva). V mladší kategorii hrála 3 družstva. Zápasy byly vyrovnané a měly dobrou úroveň. Všichni účastníci turnaje obdrželi diplom za konečné umístění v turnaji.

  • Zvonění

   Úterý 7. 4. 2020
  • Fotoalbum

   • Ziggy Horváth ve sportovní hale
   • Mikuláš na 1. stupni
   • Exkurze na COPT v Uh. Brodě
   • Klub vyšívání V.B
   • ČEPS Cup - florbalový turnaj
   • O florbalové borce
   • Adventní setkání
   • Školní kolo ve skoku vysokém
   • 30 let svobody
   • Exkurze na Obchodní akademii v Uherském Brodě
   • Páťáci v muzeu
   • Beseda páťáků s policistkou
   • Exkurze do slavičínských středních škol
   • Druháci v muzeu
   • Beseda druháků s policistkou
   • Okrsková kola ve florbalu
   • Ročníkové běhy na 600 a 800 m
   • Koncert komorního tria na ZUŠ
   • školní Facebook