• Slunečné prázdniny a zasloužený odpočinek
   • přejí svým žákům učitelé a vedení školy
   • Slavnostní rozloučení s našimi deváťáky
   • proběhlo díky koronaviru netradičně a moc hezky v oddychovém parku školy, Pozvání přijal i starosta s místostarostkou města.
   • Západ slunce nad Bojkovicemi
   • vítejte na stránkách školy
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Předání statutu Partnerské školy ČVS
   • získali jsme statut Partnerské školy Českého volejbalového svazu
   • Naše školní kuchyně připravuje pro žáky každý den čerstvou svačinu s ovocem. Stačí si ji objednat na http://jidelna.zsbojkovice.cz a máte jistotu, že o velké přestávce nebude vaše dítě hladné.
   • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Ředitel základní školy (si) promluvil o uzavření školy, výuce na dálku a návratu dětí do lavic (s ředitelem Muzea Bojkovska).
    • Ředitel základní školy (si) promluvil o uzavření školy, výuce na dálku a návratu dětí do lavic (s ředitelem Muzea Bojkovska).

    • 9. 7. 2020
    • Rozhovor ředitele školy s ředitelem Muzea Bojkovska (vyšlo v Našem Bojkovsku)

     Tomáš Hamrlík: Pane řediteli, v letošním roce došlo v souvislosti s koronavirovou pandemií k události, kterou nikdo z nás nepamatuje, a to uzavření všech škol na více než 3 měsíce. Pojďme se teď společně ohlédnout zpět, dokud máme vše v živé paměti. Souhlasíte?

   • Nepovinné vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
    • Nepovinné vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

    • 22. 5. 2020
    • Od 25. 5. zajišťujeme pro žáky 1. stupně organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin.

     Účast žáků 1. stupně ve škole NENÍ POVINNÁ. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a případně odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Vzdělávání na dálku bude pokračovat i nadále pro všechny žáky školy.

   • Přijímací zkoušky na střední školy 2020
    • Přijímací zkoušky na střední školy 2020

    • 12. 5. 2020
    • Každý žák přihlášený ke studiu na maturitní obor bude konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

     Jednotná přijímací zkouška

     • Každý žák přihlášený ke studiu na maturitní obor bude konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
     • Zkoušky se žák zúčastní na škole uvedené v přihlášce ke studiu n
    • Výuka od 11. 5. - nepovinná příprava žáků devátého ročníku na přijímací zkoušky s osobní účastí ve škole

    • 7. 5. 2020
    • Od 11. 5. začínáme s intenzivní přípravou žáků devátých ročníků ve škole na příjímací zkoušky na střední školy. Navazujeme tak na stálou a systematickou vzdálenou výuku přes EduPage.

     Příprava na přijímací zkoušky s osobní účastí žáka ve škole NENÍ POVINNÁ a bude probíhat jednotně jak vzdáleně přes Edupage, tak s možností osobní přítomnosti žáka ve škole. Cvičení a úkoly budou tedy vždy zadány do EduPage a následně řešeny s vyučujícím ve škole tak, aby je i žáci, kteří zůstali doma, mohli plnit a vzdáleně konzultovat. Nepůjde tedy o klasickou výuku, ale pouze o výuku českého jazyka a matematiky.

   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021
    • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021

    • 5. 5. 2020
    • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2020/2021, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem:

   • Lípa před školou se proměnila v "Rouškovník"
    • Lípa před školou se proměnila v "Rouškovník"

    • 29. 3. 2020
    • Lípa před naší základní školou, symbol české státnosti, se v těchto nelehkých dnech proměnila v ROUŠKOVNÍK. Pokud ještě nemáte roušky pro vaše nejbližší, můžete si je vzít z našeho rouškovníku. Roušky jsou baleny vždy po dvou v sáčku a šijí je pro vás naše paní kuchařky, uklízečky a asistentky. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SE MUSÍ VYVAŘIT A PŘEŽEHLIT! A víte, že lípu vysadil Martin Kryštof na přání emeritního ředitele Zdeňka Ogrodníka a chytla se až na třetí pokus? Prosíme o sdílení, děkujeme!

   • Pravidla pro ŽÁKY u výuky na dálku v době uzavření školy
    • Pravidla pro ŽÁKY u výuky na dálku v době uzavření školy

    • 22. 3. 2020
     • Úkoly zadané v EduPage jsou pro všechny žáky POVINNÉ.

     Ministerstvo školství takovou výuku uznává jako splněnou a všichni tví učitelé ji berou vážně.

     • K jejich splnění potřebuješ buď POČÍTAČ, TABLET nebo MOBIL s přístupem na internet, učebnice a pracovní sešity.

     Všechny úkoly jsou zadávány tak, aby se daly splnit i přes mobil, někdy budeš ale potřebovat sešit nebo učebnici. Mít počítač je samozřejmě lepší.

   • Potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR
    • Potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR

    • 21. 3. 2020
    • vydává škola dvojím způsobem:

     1. Elektronicky – vyplňte formulář v naší E-podatelně, kde uvedete vaše jméno a příjmení, váš email a do sdělení napište jméno a příjmení dítěte s třídou, kterou navštěvuje. Potvrzený formulář vám zašleme mailem.
     2. Papírově – v dopoledních hodinách zavolejte na 773 460 22
   • AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
    • AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

    • 2. 3. 2020
    • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne k 24. dubnu 2020, a to pouze FORMÁLNĚ bez účasti dětí a rodičů.

     Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí k povinné školní docházce k základnímu vzdělávání na webových stránkách školy zsbojkovice.cz v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku. Do pěti dnů od zápisu je rodič povinen připravenou vytištěnou přihlášku v kanceláři školy osobně podepsat.

  • Zvonění

   Sobota 15. 8. 2020
  • Fotoalbum

   • Slavnostní rozloučení s deváťáky
   • Roušky
   • Multimediální učebna zeměpisu
   • LVK Kyčerka
   • Masopustní rej
   • Etiketa Burani
   • Páťáci ve Zlíně
   • Exkurze ve Slavičíně
   • Střelecká liga v Uherském Brodě
   • O nejlepšího šplhounka
   • Okresní finále v přehazované
   • LVK Horní Bečva
   • Vánoční besídky
   • Ziggy Horváth ve sportovní hale
   • Mikuláš na 1. stupni
   • Exkurze na COPT v Uh. Brodě
   • Klub vyšívání V.B
   • ČEPS Cup - florbalový turnaj
   • školní Facebook