• Volba povolání, příjímací zkoušky 2020

      • individuální konzultace pro rodiče a žáky s výchovným a kariérovým poradcem: Mgr. Jiří Šmíd, jiri.smid@zsbojkovice.cz, 777 900 269
      • „Miniburza středních škol“ v jídelně naší školy dne 22. 10. 2019
      • ověřování studijních předpokladů deváťáků – Národní testování žáků 9. ročníku 4. 11. 2019 - 22. 11. 2019
      • exkurze v rámci výuky do vybraných středních škol našeho regionu
      • vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu oborů s talentovou zkouškou do 2. 12. 2019
      • přijímací zkouška do oborů s talentovou zkouškou 2. 1. – 15. 1. 2020
      • přijímací řízení do oborů v konzervatoří 15. 1. – 31. 1. 2020
      • přijímací řízení do oborů Gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2020
      • informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků k vyplňování přihlášek 4. 2. 2020
      • vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na střední škole do 1. 3. 2020
      • jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka pro přijetí ke studiu maturitních oborů na střední škole:
       • 1. termín 14. 4. 2020
       • 2. termín 15. 4. 2020
       • náhradní termín 13. 5., resp. 14. 5. 2020
      • jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka se nekoná do oborů skupiny 82 Umění a užité umění
      • možnost konání školní přijímací zkoušky v termínu 12. 4. – 30. 4. 2020
      • vyhlášení výsledků jednotné přijímací zkoušky nejpozději do 30. 4. 2020
      • rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí ke studiu nejdříve 22. 4. 2020 pro učební obory
      • zaslání zápisového lístku ke studiu na SŠ do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí
      • podání odvolání proti nepřijetí ke studiu do 3 dnů od doručení rozhodnutí
      • informace o přijímacím řízení Přijímací řízení 2019/20
      • informační zdroje zkola.cz/burzaskolcermat.czinfoabsolvent.cz